جناب آقای مهندس جاويد جلالي جلال آبادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40592

تاریخ ورود به سازمان : 13/10/1383