جناب آقای مهندس عبدالحميد خدابنده

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40586

تاریخ ورود به سازمان : 2/10/1391
 
موبايل : 09131000179
 
ايميل : eng.ah.khodabandeh.mines@gmail.com