جناب آقای مهندس مجيد نوريان بيدگلي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40583

تاریخ ورود به سازمان : 3/9/1382
 
ايميل : noriyan@kashnu.ac.ir