جناب آقای مهندس محمد رضا فرهنگ

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40548

تاریخ ورود به سازمان : 29/10/1387
 
ايميل : farhang.m62@gmail.com