جناب آقای مهندس مجير مجيري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40537

تاریخ ورود به سازمان : 19/7/1382
 
تلفن : 03132668827
 
موبايل : 09131095645
 
ايميل : asia.sts@gmail.com
 


شماره پروانه: 40537
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/2/25
تاریخ پایان اعتبار: 1398/2/25
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2