جناب آقای مهندس سعيد افضل زاده نائيني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40531

تاریخ ورود به سازمان : 17/10/1382
 
موبايل : 09132233759
 
ايميل : afzalzadehs@yahoo.com