جناب آقای مهندس فرهاد شفيعي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40511

تاریخ ورود به سازمان : 9/4/1382
 
موبايل : 09132024331
 
ايميل : www.farhad201020@yahoo.com