جناب آقای مهندس محمد رضا خواجه دهاقاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40509

تاریخ ورود به سازمان : 14/10/1382
 
موبايل : 09131677221
 
ايميل : mkhajeh@yahoo.com