جناب آقای مهندس سيد احسان موسوي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40508

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382
 
موبايل : 09132006780
 


شماره پروانه: 40508
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/7/21
تاریخ پایان اعتبار: 1398/7/21
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3