جناب آقای مهندس پيمان صالحين

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40482

تاریخ ورود به سازمان : 21/4/1382
 
آدرس تماس: استان عدم انتخاب شهر اصفهان
کد پستی
 
تلفن : 0311-5354001الی 9
 
موبايل : 09138393489
 
ايميل : psalehin@yahoo.com
 


شماره پروانه: 40482
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1390/3/22
تاریخ پایان اعتبار: 1393/3/22
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: آموزش و پژوهش
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3