جناب آقای مهندس سيد نصرالله قاضوي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40476

تاریخ ورود به سازمان : 17/9/1386
 
آدرس تماس: استان اصفهان شهر خوروبیابانک خوروبیابانک فرخی خ امام جعفرصادق(ع) کوچه جنب مسجد امام جعفرصادق(ع) منزل شخصی سیدنصراله قاضوی
کد پستی 8364118357
 
تلفن : 3146373118
 
موبايل : 09132231517
 


شماره پروانه: 40476
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1394/11/29
تاریخ پایان اعتبار: 1397/11/12
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3