جناب آقای مهندس مهرداد گشنيزجاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40404

تاریخ ورود به سازمان : 23/4/1382
 
آدرس تماس: استان اصفهان شهر اصفهان ان سابق درمانگاه - پلاک 31
کد پستی 8148856591
 
تلفن : 03134710790
 
موبايل : 09131149570
 
ايميل : meh.geshnizjani20@gmail.com
 


شماره پروانه: 40404
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/4/2
تاریخ پایان اعتبار: 1398/4/2
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3