سرکار خانم مهندس زهره جعفري آقاکمر

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40400

تاریخ ورود به سازمان : 24/4/1382