جناب آقای مهندس محمد رضائي تودشکي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40394

تاریخ ورود به سازمان : 17/3/1382
 
آدرس تماس: استان اصفهان شهر اصفهان خیابان شریف واقفی کوچه ابو سعید کافی بن بست نسترن پلاک 22 واحد 3
کد پستی
 
تلفن : 03132660591
 
موبايل : 09132149926
 


شماره پروانه: 40394
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1394/5/11
تاریخ پایان اعتبار: 1397/5/11
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 1
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 1