جناب آقای مهندس محمد حسين حاجي احمدي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40372

تاریخ ورود به سازمان : 25/4/1382
 
موبايل : 09131114128
 
ايميل : hoseienhajiahmadi@yhoo.com
 


شماره پروانه: 40372
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1397/6/19
تاریخ پایان اعتبار: 1400/6/19
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3