جناب آقای مهندس افشين مختاري دزکي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40295

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382
 
موبايل : 09132156390
 
ايميل : AFSHIN.MOKHTARI53@GMAIL.COM
 


شماره پروانه: 40295
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1397/5/18
تاریخ پایان اعتبار: 1400/5/18
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2