جناب آقای مهندس سيد مهدي محسني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40291

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382
 
آدرس تماس: استان اصفهان شهر اصفهان کيلومتر25 جاده مبارکه- بروجن
کد پستی
 
تلفن : 03355482350
 
موبايل : 09131091033
 
ايميل : mohseni_1342@yahoo.com
 


شماره پروانه: 40291
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1397/2/10
تاریخ پایان اعتبار: 1400/2/10
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: اجرا
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 1
زمینه دوم رسته 1: نظارت
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 1