جناب آقای مهندس علي اصغر عاشوري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40275

تاریخ ورود به سازمان : 24/9/1382
 
ايميل : asghar.ashouri52@gmail.com
 


شماره پروانه: 40275
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/6/16
تاریخ پایان اعتبار: 1399/6/16
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2