جناب آقای مهندس حجت اله توکلي هرندي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40268

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382
 
موبايل :
 
ايميل : hojat@sepahan.iut.ac.ir
 


شماره پروانه: 40268
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/7/27
تاریخ پایان اعتبار: 1399/7/27
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3