جناب آقای مهندس مهدي جعفرزاده زارع

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40266

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382
 
موبايل : 09133635387
 
ايميل : Mehdi1833_ja@yahoo.com
 


شماره پروانه: 40266
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1394/9/8
تاریخ پایان اعتبار: 1397/9/8
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3