جناب آقای مهندس مهدي شيرزادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40257

تاریخ ورود به سازمان : 23/8/1383
 
آدرس تماس: استان اصفهان شهر کاشان قاسم - کوچه عصمت 12- ساختمان ترنم- طبقه اول - واحد 1
کد پستی 8718616336
 
ايميل : shirzadimehdi@yahoo.com
 


شماره پروانه: 40257
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/5/23
تاریخ پایان اعتبار: 1398/5/23
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 1
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2