جناب آقای مهندس نادر يزدانبخش

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40243

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382
 
آدرس تماس: استان اصفهان شهر اردستان
کد پستی
 
موبايل :
 
ايميل : nader_yazdan@yahoo.com
 
صندوق پستی : 133
 


شماره پروانه: 40243
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1392/3/9
تاریخ پایان اعتبار: 1395/3/9
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: اجرا
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3