جناب آقای مهندس اسفنديار جعفري دستنائي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40225

تاریخ ورود به سازمان : 28/7/1383