جناب آقای مهندس محمد واحدي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40217

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382
 
تلفن : 03132306550
 
موبايل : 09133030288
 
ايميل : GEOIRAN200@YAHOO.COM
 


شماره پروانه: 40217
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1394/12/20
تاریخ پایان اعتبار: 1397/12/20
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3