جناب آقای مهندس داريوش ابراهيمي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40182

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382
 
آدرس تماس: استان اصفهان شهر اصفهان خيابان رباط سوم
کد پستی 8196731934
 
تلفن : 03134401029
 
موبايل : 09133077251
 
ايميل : daruosh.ebrahimi@yahoo.com