جناب آقای مهندس مهران فرهمنديان

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40121

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382
 
ايميل : Farahmandian@acecr.ac.ir
 


شماره پروانه: 40121
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1393/6/13
تاریخ پایان اعتبار: 1396/6/13
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: آموزش و پژوهش
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2