جناب آقای مهندس شهرام عسکري پورجزي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40094

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382
 
موبايل : 09133088050
 
ايميل : shahram_edu60@yahoo.com
 


شماره پروانه: 40094
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/3/9
تاریخ پایان اعتبار: 1398/3/9
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3