جناب آقای مهندس علي صفر

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40088

تاریخ ورود به سازمان : 4/11/1383
 
موبايل : 09122360366
 
ايميل : alisafar365@gmail.com
 


شماره پروانه: 40088
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/7/17
تاریخ پایان اعتبار: 1399/7/17
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3