جناب آقای مهندس علي تاجمير رياحي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40083

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382
 
موبايل : 09133141991
 
ايميل : a.t.riahi@gmail.com
 


شماره پروانه: 40083
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1394/9/8
تاریخ پایان اعتبار: 1397/9/8
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3