جناب آقای مهندس مرتضي زرگري ساماني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40076

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382
 
موبايل : 09133102140
 
ايميل : morteza.samani@yahoo.com
 


شماره پروانه: 40076
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1389/3/30
تاریخ پایان اعتبار: 1392/3/30
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3