جناب آقای مهندس پژمان اميري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40073

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382
 
موبايل : 09132210359
 


شماره پروانه: 40073
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/11/30
تاریخ پایان اعتبار: 1398/11/30
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3