جناب آقای مهندس عباسعلي سلطاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40066

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382
 
آدرس تماس: استان اصفهان شهر اصفهان 85) بن بست گل یاس بن بست گل یاس 2
کد پستی 43584_81399
 
تلفن : 3112289280
 
موبايل : 09131280816
 
ايميل : aa.soltani11@gmail.com
 


شماره پروانه: 40066
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/7/24
تاریخ پایان اعتبار: 1398/7/24
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3