جناب آقای مهندس بهنام ابراهيمي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40063

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382
 
موبايل : 09131676651
 
ايميل : bizbehnam@yahoo.com