جناب آقای مهندس محمدرضا رفيعي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40041

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382
 
موبايل : 09133250917
 


شماره پروانه: 40041
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/2/25
تاریخ پایان اعتبار: 1398/2/25
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2