جهت کنترل بلاک بودن آی پی خود کلیک کنید
در صورت بلاک بودن آی پی خود ، احتمالا سیستم شما به ویروس آلوده است. بعد از رفع مشکل با سازمان استان خود تماس بگیرید