ضمن تشکر، به اطلاع اعضاء محترم سازمان می رساند که سامانه جامع جدید سازمان طراحی و از روز سه شنبه مورخ 1399/05/14 جهت بهره برداری اعضای محترم در دسترس قرار خواهد گرفت. لذا در راستای بهبود اطلاع رسانی سازمان، اعضای محترم می توانند با مراجعه به بخش نظرسنجی سایت، نظرات و پیشنهادات خود را از طریق فرم مربوطه ارسال نمایند

پرتال سازمان: www.imeo.ir